Câu lạc bộ BJJ Hà Nội, 75 - Đặng Văn Ngữ

Phí hội viên (Pricing)

Thành viên mới (Introductory Offer)

Đối với thành viên mới (chưa tập BJJ) sống tại Hà Nội, bạn có thể tập thử 3 buổi để tìm hiểu xem clb có phù hợp với mình không.

New students living in the city get their first 3 classes free! See if a membership is right for you.

Khách các nơi khác (Out-Of-Town Visitors)

Just in town for a bit? Then a few drop-in classes will be perfect for you. The drop-in rate is 50K VND/class. Colored belts: if you are willing to share and teach techniques, you can drop-in for free.

Hội Viên (Become a Member)

  • 400K VND/tháng. Clb thu hội phí 3 tháng một lần.
  • Để trở thành thành viên của clb bạn cần nộp đơn xin ra nhập hội viên clb.

Notes: for colored belts whom live in Hanoi, basically everyone who train at BJJHanoi must be a member (paying member fees); instructors are members whom volunteer to teach. We only waive dropin fee for out-of-town visiting instructors.