Câu lạc bộ BJJ Hà Nội, 75 - Đặng Văn Ngữ

Locations (Các Clb thành viên)

Đống Đa, Hà Nội (BJJ Hanoi – Cơ sở chính)

Trung tâm TDTT Quận Đống Đa

75 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội