Câu lạc bộ BJJ Hà Nội, 75 - Đặng Văn Ngữ

Địa điểm&Lịch tập (Address&Schedule)

All Levels/Intermediate class

Lịch tập: Thứ 3: 6:30PM (Gi). Thứ 5: 6:30PM(Gi). Thứ 7: 3PM(No-gi).

Schedule: Tuesday: 6:30PM(Gi). Thursday: 6:30PM(Gi). Saturday: 3PM(No-gi).

Địa chỉ: Trung tâm TDTT Quận Đống Đa, 75 Đặng Văn Ngữ, Hà Nội.

Address: 75 Đặng Văn Ngữ St, Hà Nội.