Câu lạc bộ BJJ Hà Nội, 75 - Đặng Văn Ngữ

Ảnh chung